Přiveď souseda!

Jak získat bonus

 1. Jste připojeni k internetu prostřednictvím naší služby na optické síti Dragon?
 2. Přiveďte svého souseda nebo kamaráda, nového zájemce o internet na optické síti, a oba tak získáte internet FiberHome a televizi Dragon TV na jeden měsíc zdarma!
 3. Postačí, když do 30.6.2021 Váš soused uzavře smlouvu o připojení k internetu na optické síti a ve své objednávce uvede kontakt na Vás.
 4. Obchodní tým společnosti Dragon Internet a.s. Vás poté bude obratem kontaktovat a potvrdí získaný bonus.

Podmínky akce Přiveď souseda

 1. Akce je vyhlášena od 1.5.2021 do 30.6.2021 a vztahuje se na objednávku tarifů připojení k internetu na optické síti FiberHome a digitální televize Dragon TV.
 2. Pro získání nároku na bonus je důležité, aby Váš soused v objednávce zadal kontakt na Vás.
 3. Bonus ve formě bezplatného používání služeb FiberHome a Dragon TV na dobu jednoho měsíce bude Vám i Vašemu sousedovi připsán v den podpisu smlouvy o připojení k internetu.
 4. Je-li Váš soused v době platnosti akce Přiveď souseda vázán smlouvou u jiného poskytovatele internetu, pak není nic ztraceno! Váš soused získává akční bonus a zároveň v době přechodu k nám získává 2 měsíce služeb zdarma.
 5. Počet bonusů, které Vám budou připsány, bude roven počtu získaných a smluvně zavázaných sousedů nebo kamarádů.
 6. Veškeré kroky uzavření smlouvy o připojení k internetu budou vedeny obchodním oddělením společnosti Dragon Internet a.s.
 7. Účastníci akce jsou si vědomi, že nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za bonusy. 
 8. Vyhlašovatel se zavazuje, že získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Nakládání s poskytnutými daty se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Tel.: +420 326 706 156

E-mail: zakaznici@dragon.cz