Možnosti plateb

Fakturu za naše služby můžete hradit několika způsoby.

Platba trvalým příkazem k úhradě 

Pravidelným trvalým příkazem můžete platit pouze za internet a televizi, které fakturujeme každý měsíc ve stejné částce. Za mobilní nebo pevné volání není vhodné takto platit, protože každý měsíc může být účtována jiná částka a vznikaly by u vašeho účtu přeplatky/nedoplatky.

Den splatnosti si nastavte do 10. dne v měsíci a jako variabilní symbol zadejte svoje zákaznické číslo, které je uvedené na faktuře za měsíční služby v sekci odběratel. Rádi vám ho sdělíme i telefonicky na čísle +420 326 706 156.

Pozor! Variabilní symbol na fakturách za jednorázové služby nebo zboží je jiný.

Platba běžným bankovním převodem

Vyúčtování můžete hradit jednorázovým bankovním převodem vždy po vystavení vyúčtování. Variabilní symbol je uvedený na každé faktuře.

Platba pomocí QR kódu

Na všech našich fakturách najdete QR kód, jehož načtením můžete fakturu jednoduše uhradit pomocí chytrého telefonu přes mobilní bankovnictví. Více informací k platbě pomocí QR kódu

Platba inkasem z účtu

Při platbě inkasem se nemusíte o nic starat, my si platbu za vyúčtování pravidelně strhneme. Povolení inkasa našemu účtu si nejdřív nastavte ve svém internetovém bankovnictví nebo ve své bance. Poštou nebo e-mailem na fakturace@dragon.cz nám pak pošlete potvrzení o povolení, abychom věděli, z jakého účtu si máme platbu strhávat. 

Platba zálohou

Výše zálohy záleží pouze na vás, může se jednat o libovolnou částku, která nemusí nijak souviset s cenou odebíraného tarifu. Stejně tak záloha může být zasílána kdykoli během období, kdy odebíráte službu. Pouze je nutné označit platbu správným variabilním symbolem.

Na všechny zaslané zálohy obdržíte zálohový daňový doklad. O aktuální výši vaší zálohy vás budeme pravidelně informovat na vystavených daňových dokladech. V případě, že výše zálohy klesne pod cenu tarifu, vám bude vystavena standardní faktura k úhradě.

Platba v hotovosti na terminálu Sazka

Pokud platíte daňové doklady v hotovosti, můžete k tomu využít i terminály společnosti Sazka (kromě terminálů Sazka umístěných na České poště).

Na vámi vybraném prodejním místě Sazka předejte obsluze fakturu za naše služby. Obsluha fakturu načte přes QR kód, takže máte jistotu, že neudělá chybu. Příslušnou fakturovanou částku uhradíte v hotovosti spolu s poplatkem za službu ve výši 30 Kč. Tento poplatek je nižší než při platbě složenkou. Stvrzenku za úhradu si nechte pro případ, kdyby se nějaká platba zatoulala.

Více informací k platbě přes terminál Sazka 

Platba v hotovosti v Dragon Internet 

Svoji fakturu můžete uhradit hotově také v sídle Dragon Internet. Tato platba je zpoplatněná částkou 30 Kč.