Podmínky akce Studium + zábava spolehlivě a hravě!

  1. Dragon Internet a.s. vyhlašuje od 1.9.2021 do 31.10.2021 Podzimní akci výhod (dále jen akce) na služby připojení k  internetu na optické nebo mikrovlnné síti, dále na služby poskytování digitální televize.

  2. V době trvání akce získává zákazník 2 měsíce služeb zdarma.

  3.  Akce se vztahuje na objednávku nových služeb internetu FiberHome nebo Vario, na služby digitální televize Dragon TV.

  4. V případě objednávky služeb Dragon TV k již zřízenému připojení internetu FiberHome či Vario získává zákazník slevu na 2 měsíce zdarma pouze na nově zřízenou službu Dragon TV.

  5. Pro získání výhod podzimní akce Vás také žádáme o uvedení informačního kanálu, ze kterého jste se o této akci dozvěděl/a (např.: webové stránky, sociální sítě, leták, rádio, tisk, známý...).

  6. Tuto slevu není možné kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami.

  7. Akce se nevztahuje na poskytování GSM služeb.

  8. Veškeré kroky uzavření smlouvy o připojení k internetu nebo Dragon TV budou vedeny obchodním oddělením společnosti Dragon Internet, a.s.

  9. Účastníci akce jsou si vědomi, že nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za bonusy.

  10. Vyhlašovatel se zavazuje, že získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Nakládání s poskytnutými daty se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU( 2016/678).